W dniu 19 grudnia 2011 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Carillonowego. Wybrano nowego Prezesa, członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej. Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Carillonowego na okres od 2012 do 2016 została Monika Kaźmierczak. Skład Zarządu przedstawia się następująco:

prezes – Monika Kaźmierczak
sekretarz – Grzegorz Szychliński
skarbnik – Monika Głowińska
członek Zarządu – Danuta Popinigis
członek Zarządu – Maciej Mikołajewski

 

Comments are closed.