EKO Elektronik
Sp. z o.o.
EKO Elektronik Sp. z o.o.
80-856 Gdańsk ul. Profesorska 3
NIP 5833443267 REGON 520851014
tel. 519 166 106, 501 522 684
e-mail: eko@adres.pl

Wykonujemy projekty w zakresie:

Rok założenia 1990
(dawniej: EKO Elektronik
Zakład Urządzeń i Systemów Elektronicznych)
Koncesja MSWiA L2003/00
KRS 0000944279
Kapitał zakładowy: 50.000zł
Sad Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KONCEPCJA, DOBÓR SPRZĘTU I URZĄDZEŃ
PROJEKT BUDOWLANY, TECHNICZNY

Nasz zespół oferuje opracowywanie koncepcji i projektów budowlanych, wykonawczych ochrony obiektów i obszarów z wykorzystaniem systemów technicznego zabezpieczenia osób i mienia oraz uwzględniających aspekty organizacyjne, prawne, obowiązujące procedury i instrukcje wewnętrzne.

Proponowane przez nas zabezpieczenia, koncepcje technologiczne dobieramy indywidualnie z uwzględnieniem Państwa potrzeb i wymagań.

Na każdym etapie opracowania, realizacja procesu projektowego odbywa się na najwyższym poziomie technicznym i graficznym, z użyciem wspomagania komputerowego. Zastosowane rozwiązania gwarantują wykonywalność projektów oraz uwzględniają optymalizację kosztów.