EKO Elektronik
Sp. z o.o.
EKO Elektronik Sp. z o.o.
80-856 Gdańsk ul. Profesorska 3
NIP 5833443267 REGON 520851014
tel. 519 166 106, 501 522 684
e-mail: eko@adres.pl

WYKONUJEMY WSZYSTKIE ETAPY REALIZACJI INWESTYCJI :

Systemy Ochrony Technicznej:
Systemy alarmu włamaniowego SSWiN (wenętrzne i ochrona obwodowa), Kontroli Dostępu KD, Monitoringu Wizyjnego CCTV (VSS), Integracja systemów sterowania i zabezpieczeń, System Sygnalizacji Pożaru.

Nasze usługi mają charakter kompleksowy, od opracowania koncepcji lub projektu technicznego, poprzez dostawę urządzeń i ich instalację, do opracowania procedur bezpieczeństwa i przeszkolenia obsługi. Świadczymy gwarancyjne i pogwarancyjne usługi konserwacyjne oraz serwisowe.

Indywidualnie określamy faktyczne potrzeby w zakresie ochrony technicznej, projektujemy i realizujemy stosowne systemy.
Oferujemy również doradztwo, opiniowanie, ekspertyzy poprzez nasze biuro rzeczoznawców systemów ochrony technicznej osób i mienia.

W ramach naszych robót wykonujemy kompleksowe remonty i aranżacje pokojów monitoringu, śluz wejściowych, pomieszczeń ochrony.

Wykonujemy, nietypowe, jednostkowe, systemy i urządzenia zabezpieczające.
Jesteśmy wpisani w bazie NIMOZ, firm instalacyjnych posiadających uprawnienia w zakresie projektowania, wykonawstwa i konserwacji systemów przeciwpożarowych i antywłamaniowych w obiektach zabytkowych
Narodowy
Instytut
Muzealnictwa
i Ochrony
Zbiorów