EKO Elektronik
Sp. z o.o.
EKO Elektronik Sp. z o.o.
80-856 Gdańsk ul. Profesorska 3
NIP 5833443267 REGON 520851014
tel. 519 166 106, 501 522 684
e-mail: eko@adres.pl
Rok założenia 1990
(dawniej: EKO Elektronik
Zakład Urządzeń i Systemów Elektronicznych)
Koncesja MSWiA L2003/00
KRS 0000944279
Kapitał zakładowy: 50.000zł
Sad Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Nasi Rzeczoznawcy posiadają niezbędną wiedzę i uprawnienia w zakresie technicznych systemów zabezpieczeń, która pozwala realizować wszelkie prace, które swoim zakresem obejmują systemy bezpieczeństwa. Rzeczoznawcy ci działają według zasad zawartych w Uchwale Nr 20/98 Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w sprawie statusu rzeczoznawców oraz zasad organizacji rzeczoznawstwa stowarzyszeń naukowo-technicznych zrzeszonych w Federacji SNT NOT.

Jestesmy członkami Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem POLALARM, które jest organizacją o charakterze naukowo-technicznym, zrzeszającą osoby zajmujące się w sposób profesjonalny zagadnieniami związanymi z technicznym zabezpieczeniem osób i mienia, kwestiami bezpieczeństwa informacji i zabezpieczania danych oraz problematyką zarządzania bezpieczeństwem.

Rzeczoznawca to ekspert w zakresie Technicznych Systemów Zabezpieczeń Osób i Mienia oraz Zarządzania Bezpieczeństwem, o wieloletnim doświadczeniu zawodowym posiadający stosowne wykształcenie i przygotowanie merytoryczne do wykonywania funkcji Rzeczoznawcy.

https://www.polalarm.org

Specjalizacja Naszego Biura Usług Rzeczoznawczych i Konsultingowych obejmuje zagadnienia z zakresu: