EKO Elektronik
Sp. z o.o.
EKO Elektronik Sp. z o.o.
80-856 Gdańsk ul. Profesorska 3
NIP 5833443267 REGON 520851014
tel. 519 166 106, 501 522 684
e-mail: eko@adres.pl
Jesteśmy niedużym, ale zgranym zespołem posiadającym niezbędną wiedzę i doświadczenie w instalowanych systemach.
Posiadamy duże doświadczenie w instalacjach dla obiektów zabytkowych oraz obiektów specjalnych.
Ciekawym wyzwaniem jest realizacja nietypowych, jednostkowych projektów.

Dysponujemy niezbędnymi uprawnieniami formalnymi :
Do projektowania i kierowanie robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń Telekomunikacyjnych jak również Elektrycznych i Elektroenergetycznych. 

Uprawnienia Rzeczoznawcy Systemów Technicznych Ochrony Osób i Mienia i Zarządzania Bezpieczeństwem.

Nasi pracownicy posiadają świadectwa kwalifikacyjne elektryczne "E" oraz "D".
Liczne kursy i uprawnienia branżowe dla systemów SSWiN,KD,CCTV(VSS),SSP.

Posiadamy Koncesję MSWiA na działalnośc w zakresie usług ochrony mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego.

Nasi instalatorzy są wpisani na listę KWP kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.

Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem producentów branży security w zakresie urządzeń który instalujemy.
Jesteśmy wpisani w bazie NIMOZ, firm instalacyjnych posiadających uprawnienia w zakresie projektowania, wykonawstwa i konserwacji systemów przeciwpożarowych i antywłamaniowych w obiektach zabytkowych
Narodowy
Instytut
Muzealnictwa
i Ochrony
Zbiorów