EKO Elektronik
Sp. z o.o.
Koncesja MSWiA L2003/00
Nasz siedziba :
80-856 Gdańsk ul. Profesorska 3

Nasz e-mail:
eko@adres.pl

Nasze telefony :
Sprawy formalne :  519 166 106
Sprawy finansowe : 501 522 684
Sprawy techniczne : 512 877 366
Dane do faktury :
EKO Elektronik Sp. z o.o.
ul. Profesorska 3, 80-856 Gdańsk
NIP 583-344-32-67
REGON 520851014Dane rejestrowe :
KRS 0000944279
Kapitał zakładowy: 50.000zł
Sad Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Rok założenia 1990
(dawniej:
EKO Elektronik
Zakład Urządzeń i Systemów Elektronicznych)
Na swoją siedzibę wybraliśmy lokalizację przy Kościele św. Katarzyny w Gdańsku, na którego dachu zbudowaliśmy radioteleskop będący częścią gdańskiego zegara pulasarowego.
Kościół św. Katarzyny jest miejscem gdzie spoczywa nasz wielki astronom Jan Heveliusz Przypadek sprawił, że radioteleskop, został zbudowany na dachu, dokładnie nad płytą do krypty astronoma.