EKO Elektronik
Sp. z o.o.
PROJEKT  -  REALIZACJA  -  SERWIS  -  EKSPERTYZA
Rok założenia 1990
(dawniej: EKO Elektronik
Zakład Urządzeń i Systemów Elektronicznych)
EKO Elektronik Sp. z o.o.
80-856 Gdańsk ul. Profesorska 3
NIP 5833443267 REGON 520851014
tel. 519 166 106, 501 522 684
e-mail: eko@adres.pl
KRS 0000944279
Kapitał zakładowy: 50.000zł
Sad Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Koncesja MSWiA L2003/00

W każdej oferowanej przez nas branży wykonujemy pełen zakres robót : projekt, wykonanie, konserwacja, serwis.

 

Security:

 

Ochrona pożarowa:

 

Teleinformatyka:

 

Elektryka.

 

Elektronika.